Tag: Viện An toàn Giao thông quốc gia Mỹ

Kinh nghiệm cho người đang tập lái xe

Các chuyên gia cũng cho rằng, khóa học giáo dục các tài xế ở trường, hoặc từ người bán bên ngoài có thể hữu ích, nhưng đừng dựa vào nó. Trẻ cần ít nhất 50 tiếng lái xe với cha,