Tag: kinh nghiệm lái xe

Bạn có muốn lái xe an toàn?

Khi điều khiển xe tăng số cần chú ý: Không được nhìn xuống buồng lái, phải tăng theo thứ tự từ thấp đến cao, phối hợp các động tác phải nhịp nhàng, chính xác, không được vù ga.. Bạn có

Kinh nghiệm cho người đang tập lái xe

Các chuyên gia cũng cho rằng, khóa học giáo dục các tài xế ở trường, hoặc từ người bán bên ngoài có thể hữu ích, nhưng đừng dựa vào nó. Trẻ cần ít nhất 50 tiếng lái xe với cha,